Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej jako RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) jest Kancelaria Prawna Agnieszka Wróbel, ul. Borówkowa 13, 80-174 Gdańsk, tel. 504 696 336, kancelaria@kancelariawrobel.com.pl

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Cel i podstawy przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 Rodzaj przetwarzanych danych

a/imię, nazwisko, nazwa firmy

b/ adres email

c/ numer telefonu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom:

a/świadczącym na rzecz administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze;

b/ obsługującym systemy informatyczne;

c/ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków;

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytanie.

Dane osobowe przetwarzana na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

 Prawa w stosunku do przekazanych danych

 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 a/ dostępu do swoich danych osobowych,

b/ sprostowania danych,

c/ usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

d/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

e/ wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego      przed jej wycofaniem)

f/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w związku z przetwarzaniem danych.

Polityka plików cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, służące do zapisywania przez przeglądarkę internetową użytkownika określonych ustawień oraz danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiająrozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, zapewniając maksymalny komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” pozwala więc na odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m. in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

 

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem anonimowych danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana ich tożsamość.

Pliki cookies przeznaczone są do poprawnego korzystania ze stron serwisu i wykorzystywane są w szczególności w celu obsługi formularza kontaktowego.

W każdej chwili użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w  przeglądarce, można skorzystać z opcji Pomoc w przeglądarce.