Sokrates:

"Rättvisa är en variant av vishet. "

Vi behandlar varje ärende individuellt, baserat på vår kunskap, med fullt engagemang, så att alla våra kunder har en känsla av säkerhet och professionalism

kancelaria_wróbel

JURISTBYRÅ

Byrån erbjuder juridiska tjänster till privatpersoner och företagskunder som består av juridisk rådgivning, utarbetande av olika inlagor och juridiska yttranden.
I vårt arbete använder vi polska, svenska och engelska språket.

JURISTBYRÅ_Wrobel

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • brev, ansökningar, överklaganden och klagomål till den offentliga förvaltningen, lokala myndigheter eller förvaltningsdomstolar

 • brev i skatteförfaranden, inklusive att få tolkningar av skatter

 • hjälp med att erhålla alla beslut av administrativ karaktär

 • stämningar, överklaganden och andra inlagor
 • konsumentärenden
 • skulder och fordringar
 • ansökningar om införande i fastighets- och hypoteksregister
 • arbetsolyckor
 • trafikolyckor
 • dödsfall i en nära anhörig
 • från försäkringsavtal
 • juridiskt bistånd för nätbutiker
 • fullständig dokumentation som krävs för att driva en nätbutik
 • registrering av enheter i det nationella domstolsregistret (KRS) och företagarregistret (CEIDG)
 • anmälan av ändringar i det nationella domstolsregistret (KRS) och företagarregistret (CEIDG)

 • juridiskt bistånd till svenska företag

VÅR FRAMGÅNG

Det som utmärker oss är ett pålitligt och individuellt tillvägagångssätt i anförtrodda ärenden. Varje klient är viktig för oss och vi bryr oss om att lösa deras problem, eftersom måttet på vår framgång är våra klienters tillfredsställelse.

OM MIG

Jag studerade juridik på universitetet i Gdansk. Jag fick min yrkeserfarenhet när jag gjorde min advokatutbildning vid Advokatsamfundet i Gdansk.
Jag är specialiserad i förvaltningsrätt, fordringsrätt och ersättningsrätt. Kunskaper i svenska språket innebär att jag kan erbjuda tjänster för skandinaviska företag.

JURISTBYRÅ_Wrobel

Agnieszka Wróbel

Advokat

Kontakt

Möten med klienter ordnas på individuellt överenskomna datum, efter föregående telefon- eller e-postkontakt.

Skriv till oss, vi ringer tillbaka!